PAMAS FSA-2002

Açıklama

Partikül Sayımı ve Pıhtılaşma için Topaklanma(Flok) Boyut Analizörü

Koagülasyon (pıhtılaşma) ve su arıtımında kullanılmak üzere flok ebatlarının mobil partikül analizi

PAMAS FSA-2002 Topaklanma Boyut Analizörü koagülasyon ve su arıtma sistemleri için tasarlanmıştır. Su sıklıkla flokülentler eklenerek işlenir. Bu koagülasyon maddeleri, partikül yığışımlarına katı çözülmemiş atıkları toplamak için kullanılırlar. Filtrasyon işlemi başlamadan önce, topak boyutu ve miktarı PAMAS FSA-2002 kullanılarak analiz edilir. Partikül boyutu hakkında kesin bilgiler, doğrulamaya yardımcı olur ve koagülasyon sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığını veya daha fazla pıhtılaşma maddeleri eklenmesi gerekip gerekmediğini belirlemeye yardımcı olur.

PAMAS FSA-2002, partikül sayım cihazı PAMAS 3116, partikül sensörü PAMAS HCB-LD-900, bir pompa, bir analiz sistemi ve şantiyede, sahada ve farklı ölçüm noktalarında mobil kullanımı sağlayan bir şasi içerir.

Uygulamalar:

  • Koagülasyon ve su arıtımında topak boyutu analizi
  • Ayrıca ham su, atık su, filtrelenmiş su, işlenmiş su ve organik ve aşındırıcı sıvılar içeren düşük viskoziteli akışkanların analizi ile birlikte kullanılması

Ürün Özellikleri:

  • Tanım: Topak Boyut Analiz Cihazı
  • En iyi yaptığı: Topak boyutlarının hareketli partikül analizi
  • Ana işlevi: Koagülasyon havzalarında topak boyutunun kontrolü
  • Ölçüm sonuçlarının raporlanması: Kümülatif veya diferansiyel partikül sayılarının sayısal ve grafik gösterimi

Partikül Sensörü PAMAS HCB-LD-900

Boyut aralığı: ISO 21501 kalibrasyon standardına göre 30 – 8.000 µm
Maximum partikül konsantrasyonu: %7.8’lik bir hata oranı ile 10 P / ml ve 500 ml / dk’lık akış hızı