Title Image

Hizmetlerimiz

KALİBRASYON VE TEKNİK HİZMETLER

CLiMET, PAMAS ve DOP cihazlarının laboratuvarımızda kalibre edilmesi size en doğru ve en güncel prosedürlerin kullanıldığını garanti eder.

Climet:

Kalibrasyon Standardı: ISO 21501-4, ISO 14644-1 ile uyumlu kalibrasyon.

Climet, müşterilerimize ilave bir güvence, doğruluk, güvenilirlik ve performans seviyesi sağlamak için normal endüstri uygulamalarının ötesinde ilave testler gerçekleştirir. Bu ek testler, endüstri standartlarının çok ilerisindedir.

Yıllardır yapılan sayım verimliliği testleri, düzgün kalibre edilmiş bir Climet partikül sayım cihazının, on yılı aşkın bir kullanımdan sonra bile iyi bir sayım verimliliğine sahip olduğunu gösteriyor!

Pamas:

Kalibrasyon Standardı: ISO 21501-2, ISO 21501-3, ISO 11171, ISO 4402 ile uyumlu kalibrasyon

DOP:

Kalibrasyon Standardı: ISO 14644- ile uyumlu kalibrasyon

EKİPMAN KALİFİKASYONU & VALİDASYON

Kurulum Kalifikasyonu (IQ):

Ekipmanın üreticinin önerileri üzerine kurulduğunu gösteren doğrulama belgesi.

Kullanım Kalifikasyonu (OQ):

Onaylanmış özelliklere dayalı olarak ekipmanın etkin ve tekrarlanabilir şekilde çalışabildiğini gösteren doğrulama belgesi.

Validasyon:

Kullanılan yöntemin doğru ve kesin olarak sürekli bir şekilde bekleneni gerçekleştirdiğinin kanıtlanması için yapılması gereken işlemler.

Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?